Návrh loga

Tvoříme loga, která jsou rozpoznatelná a jedinečná. Zaměřujeme se na jednotný vizuální styl, aby vaše značka byla bezpečně poznat na první pohled.

Jak postupujeme 

 1. Získáváme od klienta podklady pro tvorbu loga a konzultujeme jeho požadavky.
 2. Designerům předáváme maximálně uchopitelné zadání, se kterým se jim bude při návrhu loga dobře pracovat.
 3. Klientovi představujeme několik konceptů vizuálního stylu a společně návrhy finalizujeme.
 4. Vítěznou firemní identitu rozpracováváme do nejmenších detailů – ladíme barevnost, typografii, kompozice loga a podobu symbolu.
 5. Pokračujeme přípravou grafického manuálu a kreativy pro další marketingové aktivity.

Modernizace loga

Při modernizaci firemní identity vycházíme ze současného loga a dáváme mu novou tvář.

Grafický manuál

Tvoříme grafické manuály, kde definujeme standardy pro používání loga a vizuálního stylu. Individuálně ho rozšiřujeme o ukázky vhodných aplikací v marketingových materiálech.

Ochranná známka

Zajišťujeme registraci ochranných známek, aby s vaší firemní identitou nemohl zacházet nikdo cizí.

Jak postupujeme

 1. Poradíme, o jaký druh ochranné známky bude vhodné požádat.
 2. Společně s klientem vybereme obory činností, pro které bude registrace platit.
 3. Kompletně připravíme přihlášku a provedeme nutné právní konzultace.
 4. Zajistíme vystavení přihlášky na Úřadu průmyslového vlastnictví.
 5. Postaráme se o úspěšné dokončení a zapsání ochranné známky. 

Výroba a tisk

Pokrýváme celý proces od grafického návrhu přes vizualizaci až po dodání na váš stůl. Nemáme problém se zajištěním speciálních materiálů nebo s použitím extra technologií.

Propagační materiály

 • vizitky, hlavičkové papíry a razítka
 • brožury, katalogy a firemní časopisy
 • samolepky, polepy aut a výloh
 • plakáty, letáky a pozvánky
 • světelné reklamy a cedule
 • bannery, vlajky a rollupy
 • vánoční dárky a PF

Technologie

 • velkoformátový digitální tisk
 • sítotisk
 • ofsetový tisk
 • laminace a parciální UV lak
 • plotrování
 • tampónový tisk
 • gravírování a laserování