Západočeské baroko

Západočeské baroko

Logo a web pro projekt Plzeňského kraje, který propaguje baroko ve všech jeho rovinách na území západních Čech.

Západočeské baroko logo

Branding

Kulaté logo s věžičkou symbolizující kupoli kostela Zvěstování Panny Marie, který tvoří jednu z nejvýznamnějších barokních památek Plzeňského kraje.

Design — Marketing